Điều khoản sử dụng - sanphamtot.vn
sanphamtot.danhgia@gmail.com Lán Bè, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng 0888903788

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với trang web sanphamtot.vn .Trang web này được cung cấp và quản lý bởi công ty Sản Phẩm Tốt. Trước khi tiếp tục sử dụng trang web, vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản và điều kiện sau đây. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, điều này đồng nghĩa rằng bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân thủ các điều khoản dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web.

1. Quy định chung

1.1. Sanphamtot.vn cung cấp nền tảng trực tuyến để tìm kiếm, xem và mua các sản phẩm đa dạng từ các nhà cung cấp đáng tin cậy.

1.2. Bất kỳ việc sử dụng dịch vụ của trang web này phải tuân thủ các quy định và luật pháp hiện hành của Việt Nam.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung, hình ảnh, đồ họa, biểu tượng, logo và mã nguồn trên trang web là tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của San Phẩm Tốt hoặc các bên sở hữu đối tác. Bất kỳ hành vi sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Sanphamtot.vn đều bị cấm nghiêm cấm.

3. Tài khoản người dùng

3.1. Để sử dụng một số chức năng của trang web, bạn có thể cần phải đăng ký và tạo tài khoản người dùng. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình và không được chia sẻ thông tin này với bất kỳ bên thứ ba nào.

3.2. Bạn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản của bạn và thông báo kịp thời cho chúng tôi về bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc không đúng quy định từ tài khoản của bạn.

4. Nội dung người dùng

4.1. Khi đăng tải bất kỳ nội dung nào trên trang web, bạn đồng ý rằng bạn có quyền và đủ thẩm quyền sử dụng nội dung đó.

4.2. Bằng cách đăng tải nội dung, bạn cấp cho Sanphamtot.vn quyền không độc quyền, miễn phí và vô thời hạn để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, xuất bản và phân phối nội dung đó trên trang web và các kênh truyền thông khác thuộc sở hữu của Sanphamtot.vn.

4.3. Bạn cam kết không đăng tải nội dung có tính chất phản động, đồi trụy, phạm pháp, hay vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào.

5. Cam kết từ bên thứ ba

Sanphamtot.vn có thể cung cấp liên kết hoặc thông tin về các bên thứ ba, nhưng không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính xác của các trang web bên thứ ba này.

6. Thay đổi và chấm dứt

Sanphamtot.vn có quyền thay đổi hoặc chấm dứt hoạt động của trang web, bất kỳ dịch vụ hoặc sản phẩm nào mà không cần thông báo trước.

7. Bản quyền

Mọi quyền được bảo lưu. Các điều khoản sử dụng này không trao quyền sở hữu bản quyền cho bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên trang web.

8. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến liên quan đến điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web sanphamtot.vn.

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản trên trước khi tiếp tục sử dụng trang web sanphamtot.vn.

sanphamtot.vn
Logo
Register New Account
Shopping cart